Tomáš Cidlina

Tomáš Cidlina se narodil v roce 1982 v Mladé Boleslavi, kde absolvoval gymnázium Dr. Josefa Pekaře. Poté odešel na několik let do Brna, kde na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudoval historii. Kromě toho se věnoval také studiím francouzské filologie, která sice nedokončil, ale napsal několik učebnic francouzštiny. Na Českolipsko se Tomáš Cidlina přistěhoval v roce 2009. Nejprve žil v České Lípě a potom se přemístil na Kravařsko.

Od roku 2010 je zaměstnán jako historik ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Zde se zaměřuje především na moderní dějiny Českolipska a jeho literární paměť. V rámci muzejní terénní práce se zabývá dokumentací vzpomínek pamětníků z Českolipska.

Pavel Kraus

Pavel Kraus se narodil v roce 1953 v Praze, kde započal studium na SUPŠ, posléze však absolvoval Školský ústav umělecké výroby v oboru kamenosochař a poté VOŠV v oboru užitá grafika.

Po bezvýznamných epizodách v tehdejších propagačních studiích a vydavatelstvích pracoval v dělnických profesích a v 70. a 80. letech byl zaměstnán v různých kamenosochařských a restaurátorských dílnách a hutích. Byl členem ČFVU, ČSVU a AČVU v oborech malba, grafika a restaurátorství.

V roce 1993 se přestěhoval na Českolipsko, kde střídavě pracoval jako učitel na základních školách a jako restaurátor a kamenosochař na mnoha zdejších památkových objektech. V roce 1996 založil, původně s grafikem Michalem Weinem, posléze s Atilou Vörösem, „Výtvarný ateliér Studio Eastern“, který působil 10 let jako alternativa školního vzdělávání v oborech výtvarné kultury a dějin výtvarného umění. Kraus a Vörös uspořádali se svými žáky několik symposií a s tím souvisejících výstav. Tématickou nadstavbou ateliéru byla práce s cikánskými dětmi v projektu „Nevo kher“ - Nový dům, jehož výsledky byly prezentovány na mnoha výstavách v ČR i v zahraničí a staly se mj. součástí architektonické podoby interiérů summitu NATO v Praze v r 2002.

Kraus několikrát samostatně vystavoval v galerii Jídelna českolipského muzea, je autorem publikací, výtvarných realizací a obsáhlé multimediální publikace „Dějiny výtvarné kultury od počátků civilizací do poloviny 20. století“.

Rudolf Živec

Rudolf Živec se narodil v roce 1976 v Žatci. Od roku 1978 žije trvale v České Lípě. Reklamě, marketingu a grafice se věnuje od roku 1996.

Do roku 2008 byl produkčním festivalu Reggae Ethnic Session, od roku 2009 je místopředsedou spolku pro zachování duchovní kultury Arbor, který je pořadatelem festivalu Lípa Musica.

Od roku 2006 vydává na Českolipsku měsíčník Lípa, posléze začal spravovat i regionální zpravodajský server i-noviny.cz.

Od roku 1999 do současnosti se věnuje VJingu, vizuálnímu propojení hudby a obrazu.

Ocenění:

2011 Cena Grand prix za práci, která přispívá k popularizaci oboru vizuální komunikace.
V roce 2015 cena České marketingové asociace.

Milan Bárta

Milan Bárta se narodil v roce 1970 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. V letech 1993 až 1997 byl učitelem přírodopisu a chemie na ZŠ 28. října v České Lípě. Od roku 1997 učí Milan Bárta na gymnáziu v České Lípě.

Kromě dráhy středoškolského učitele je též spisovatelem a redaktorem regionálního zpravodajského serveru i-noviny.cz. V minulosti Milan Bárta přispíval do Českolipského deníku a byl redaktorem časopisu Moderní vyučování. Řada jeho knih je zasazena právě do školského prostředí, stejně jako jeho poslední titul Jak přežít školníka z roku 2015.

Velký příznivec geocachingu je spoluautorem seriálu Karel H. - desítky příběhů imaginárního trempa na Českolipsku a seriálu Českolipský underground, který vychází od roku 2006 v měsíčníku Lípa a na jehož motivy vznikla i kniha I can̕ t get no – Českolipská satisfakce.